FORGOT YOUR DETAILS?

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 18 lat na imprezy sportowo - rekreacyjne

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (w szkołach, przedszkolach, placówkach szkolnych i pozaszkolnych) w wieku od 4 do 18 lat.

- opracowanie tematu i planu imprezy sportowej, przygotowanie zadań imprezy sportowej dostosowanych do wieku dzieci.

TOP